Support på IT

Der er support på IT for dem som kommer og går på kursus hos EDBNord-Lindehøj.

Her er der f.eks. undervisning om mandagen fra kl. 13-15.30 og der kan man som kursist få support på IT. Det er op til den vejleder som er der på dagen om de vil hjælpe med fejl på udstyr og det er op til vejlederne om de vil eller ikke vil hjælpe. Nogle vejleder vil ikke hjælpe med computerfejl fordi de ganske simple ikke ved nok om det. Andre vil f.eks. kun hjælpe med at løse et problem hvis det er i Office pakken fordi det er den de kender til.

Skal man have hjælp til computer skal man have en aftale med mig (Jim) og så aftaler jeg på stedet hvad vi kan gøre for at afhjælpe fejlen på din computer.

© Jim Heller Damgaard 2017