Kolonihave i HF Strandlyst

Når vinteren er ved at være ovre og vi kommer ind i foråret så er det ved at være tid til at flytte ud i sin kolonihave. 

Dette sker typisk i første weekend i april eller sidste weekend i marts måned. 

Og i starten af perioden er der ikke så meget at lave, så der kan man godt bruge noget tid på at undervise i edb.

© Jim Heller Damgaard 2017